PRIVACY POLICY.

dam Image
PRIVACY VERKLARING MINI.

Via de website www.mini.nl, onderdeel van de BMW Group Nederland, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BMW acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

BMW is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1287538. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 21 april 2016.

DOELEINDEN VAN VERWERKING.

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 

 • het verlenen van toegang tot de website www.mini.nl;

 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;

 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.

Door onze website te gebruiken laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. BMW Group Nederland zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij je daar vooraf toestemming voor gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.

ONLINE AANVRAAG.

Op onze website bieden wij de mogelijkheid een proefrit, offerte, brochure, werkplaats afspraak of onderhoudscontract aan te vragen. Als je een aanvraagformulier op de website invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang nodig om jouw aanvraag af te handelen.

 

Bij het invullen van een aanvraagformulier, vragen wij je om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door jou zijn opgegeven):

 

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • geslacht 
 • telefoonnummer
 • kenteken (optioneel)
 • bedrijfsnaam (optioneel)
 • adres (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zodat wij jouw aanvraag kunnen behandelen.

MINI PROFIEL.

Om door jou geconfigureerde MINI’s te bewaren en een aanvraag in te dienen kun je een MINI profiel aanmaken. Bij het aanmaken van een profiel zullen wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die je bij het aanmaken van een profiel invult worden bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van onze diensten en website.

 

Bij het aanmaken van een profiel voor de website, vragen wij je om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam

 • e-mailadres

 • geboortedatum

 • geslacht

 • adres

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van door jou geconfigureerde MINI’s;

 • Het indienen van een aanvraag voor bijvoorbeeld een offerte of proefrit;

 • Het aanbieden van soortgelijke diensten.

 

Wij kunnen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met je opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

CONTACTFORMULIER.

Als je een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij je om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door jou zijn opgegeven):

 • voor- en achternaam

 • e-mailadres

 • geslacht

 • telefoonnummer

 • postcode en huisnummer (optioneel)

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

verstrekking aan derden.

Indien noodzakelijk voor de afhandeling van jouw verzoek worden de door jou verstrekte gegevens aan de door jou benoemde MINI dealer doorgegeven. Deze gegevens worden verstrekt om op verzoek van jou informatie over de voertuigen van BMW of andere producten en diensten toe te kunnen sturen, offertes uit te kunnen brengen of om bijvoorbeeld een proefrit te kunnen plannen.

 

BMW Group Nederland kan, indien je hiervoor uw toestemming hebt gegeven, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar dochtermaatschappij BMW Financial Services om je te informeren over de financieringsmogelijkheden en lease van voertuigen.

 

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

BEVEILIGING.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;

 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;

 • doelgebonden toegangsbeperkingen;

 • controle op toegekende bevoegdheden.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS.

Indien je een MINI profiel hebt voor onze website of een aanvraag via onze website hebt ingediend, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kun je een mail sturen naar privacy@mini.nl om dit te wijzigen of te laten verwijderen. Schriftelijke verzoeken kun je sturen naar BMW Klanten Informatie Service, postbus 5808, 2280 HV in Rijswijk 

CONTACTGEGEVENS.

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0800-0992234